Referencie

Slovenské Elektrárne, a.s.

19.05.2016
Mochovce, SR
SE
Mochovce Atómová Elektráreň Blok 3 a 4.

Od roku 2011 pôsobí personál ProfiWelders na dostavbe tretieho a štvrtého bloku JE Mochovce 1900 MW. Patríme k významným dodávateľom pre stavebnú aj technologickú časť.

Do rozsahu nami realizovaných prác patri:
-Seizmické zodolnenie atómovej elektrárne / 30 000 inštalovaných pozváraných kotevných platní
-Zváranie bazénu vyhoretého paliva na 3. bloku atómovej elektrárne v Mochovciach
-Výstavba postamentu na 4. bloku

 
 

Česká Rafinérska a.s. Litvínov

19.05.2016
Česká Rafinérska a.s. Litvínov
SE
Česká Rafinérska a.s. Litvínov

Demontáž a spätná montáž potrubia a technológií.

 
 

Planta Centro - Venezuela

18.05.2016
Planta Centro - Venezuela
SE
Planta Centro - Venezuela

Technické Due Dilligence 3 a 4 bloku elektrárne Planta Centro.

 
 

Tynagh Energy Limited

17.05.2016
Tynagh,Írsko
mondi
Huntstown Power Co (Huntstown, Írsko)

Výroba, pred montáž a inštalácia provizórií na prefuky v elektrárni s kombinovaným cyklom 400 MW
 

Alstom Power ČR

10.05.2016
Brno, Česká Republika
mondi
Alstom Power ČR (Brno, Česká Republika)

Zváranie tlakových častí kotlov, potrubných systémov, oceľových konštrukcií vo výrobných priestoroch objednávateľa.
 

Stakotra Manufacturing s.r.o.

10.05.2016
Stakotra Manufacturing s.r.o.

Stakotra Manufacturing  s.r.o. ( Budapest, Hungary) – Výkon zváračských a zámočníckych prác na predvýrobe oceľových konštrukcií.

Slovenské Lodenice Komárno a.s.

10.05.2016
Komárno, SR

Slovenské Lodenice Komárno a.s(Komárno, SR)

Výkon zváračských prác pri výstavbe vodných telies

Tynagh,Írsko

10.05.2016
Tynagh,Írsko
SE
Tynagh Energy Limited (Tynagh,Írsko)

Návrh nového usporiadania a inštalácia tlakových nádob a príslušných potrubných trás v elektrárni s paroplynovým cyklom 400 MW.

 
 

Aplikácia ponuky práceAplikácia ponuky práce

Mobilná verzia